فارسی | العربیه | English
شنبه 08 آذر 1399

                        

                                   
کمیسیون آموزش
                  
تبلیغات

# ما کرونا را شکست می دهیم.

تبلیغات
آخرین اخبار
23

✔️ همکار محترم، باتوجه به تاکید موکد نهادهای نظارتی مبنی بر درج قیمت بر روی کالاهای موجود در فروشگاهها، از امروز طرح نظارتی جهت کنترل نصب اتیکت قیمت در کلیه فروشگاههای سطح شهر مشهد آغاز خواهد شد لذا جهت جلوگیری از جریمه و برخوردهای قانونی، سریعاً نسبت به نصب اتیکت قیمت اقدام فرمائید همچنین می توانید جهت تهیه اتیکت قیمت خام به اتحادیه مراجعه نمایید.

ثبت شده در: اخبار اتحادیه
اخبار فوری