فارسی | العربیه | English
چهارشنبه 02 اسفند 1396

                        

                                   
کمیسیون آموزش
                  
تبلیغات
تبلیغات
آخرین اخبار
05

همکاران گرامی با سلام

 تمامی همکاران که دارای پروانه کسب می باشند لطفا توجه بفرمایند:

پس از دریافت پروانه کسب در صورت عدم رعایت مواردی که در ذیل به آنها اشاره می شود  پروانه شما از طرف اتحادیه ابطال می گردد.

1- در صورتی که فروشگاه تعطیل باشد و عدم فعالیت آن از طرف بازرسین به اتحادیه اعلام گردد.

2- در صورتیکه نقل مکان نموده و در بازه زمانی یک ماه به اتحادیه اعلام نشود.

3- در صورتی که فروشگاه از طرف صاحب پروانه کسب به غیر واگذار گردد.

4- در صورتیکه اعتبار پروانه تمام شود و در بازه زمانی یک ماه جهت تمدید اعتبار پروانه اقدام نشود. 

در تمامی موارد فوق الذکر پروانه کسب شما از طرف اتحادیه باطل اعلام میگردد.ضمنا شایان ذکر است ابطال پروانه به منزله عدم داشتن سابقه صنفی می باشد و می بایست تمامی مراحل تشکیل پرونده از ابتدا انجام شود.

ثبت شده در: اخبار اتحادیه

Taxonomy Manager

لیست واژگان

 نامتوضیحاتنوعمحدوده
Tagsواژگان کلمات کلیدی سیستم مستقل از کلمات کلیدی کاربرانSimpleApplication
Module_Categoriesواژگان سیستم جهت مدیریت و طبقه بندی های ابزارها و ماژول هاSimpleApplication
اخبار فوری