فارسی | العربیه | English
سه شنبه 12 اسفند 1399

                        

                                   
کمیسیون آموزش
                  
تبلیغات

# ما کرونا را شکست می دهیم.

تبلیغات
آخرین اخبار
29

همکاران گرامی لیست واحدهای صنفی مجاز به فعالیت به استناد دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا از روز شنبه مورخ 1399/09/01  به شرح ذیل می باشد:


ثبت شده در: اخبار اتحادیه
اخبار فوری