فارسی | العربیه | English
سه شنبه 12 اسفند 1399
مدارک لازم جهت ارزشیابی واحد تعمیرات
تعمیرکاران محترم

با توجه به آغاز بازدید سالانه جهت ارزشیابی واحد تعمیرات فروشگاه شما، استانداردهای لازم به شرح ذیل می باشد. چنانچه واحد صنفی حداقل امتیاز لازم را در ارزشیابی مجدد کسب ننماید علاوه بر تنزل درجه ، در صورت عدم رفع نواقص در مهلت مقرر از فعالیت آن واحد صنفی در رسته تعمیرات جلوگیری به عمل خواهد آمد و چنانچه نمره مطلوب اخذ گردد ارتقاء درجه یافته و همچنین برای گرفتن امتیاز خدمات پس از فروش و نمایندگی ها از طرف اتحادیه در اولویت قرار خواهید گرفت.

استانداردهای لازم جهت ارزشیابی  واحد تعمیرات:

1- کامپیوتر

2- پرینتر

3- هیتر

4- هویه مناسب

5- شابلون

6- نرم افزار پذیرش

7- میز مناسب

8- نور مناسب

9- محل نگهداری گوشی

10- تهیه فرم های مخصوص

11- بایگانی مناسب

12- لوپ

13- داشتن حداقل 6 متر فضای مجزا برای تعمیرگاه

14- فضای مناسب و تمیز

15- داشتن انواع باکس و اینترنت

16- نرم افزار پذیرش
تبلیغات

# ما کرونا را شکست می دهیم.