فارسی | العربیه | English
سه شنبه 21 آذر 1396
تشکیل پرونده

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده  بر اساس ماده 3 آئین نامه اجرائی تبصره یک ماده 12 قانون نظام صنفی:

1-برگ درخواست عضویت از طرف متقاضی و تکمیل فرم تقاضانامه

2- ارائه اصل وکپی مدرک فنی حرفه ای  ( برای متقاضیان دریافت پروانه کسب تعمیرات)                                              

3-ارائه آخرین مدرک تحصیلی به همراه یک برگ کپی


4- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه    (از تمام صفحات هر کدام یک برگ)

5- فتوکپی از کارت پایان خدمت یامعافیت دائم (پشت و رو)              1برگ

6- فتوکپی از کارت ملی پشت و رو                                              1برگ

7-  فتوکپی مدرک تحصیلی                                                        1 برگ

8- عکس  4* 3                                                                       2 قطعه

9- فتوکپی قولنامه محل کسب ( در صورت مستأجر بودن)               1  برگ

10- فتوکپی سند مالکیت از صفحه اول و صفحه نقل و انتقالات(در صورت مالک بودن)        1 برگ

11- فتوکپی پایان کار تجاری محل کسب                                      1 برگ

 

* داشتن کپسول آتش نشانی و جعبه کمک های اولیه در محل الزامی است.

*ارائه اصل شناسنامه، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم، کارت ملی و اجاره نامه در هنگام مراجعه الزامی است.


مراحل تشکیل پرونده

1- پیش ثبت نام

 • تکمیل فرم درخواست صدور پروانه کسب توسط متقاضی 
 • به همراه داشتن کلیه مدارک مورد نیاز
 • انجام بازرسی واحد صنفی توسط اتحادیه
 • شرکت در کمیسیون آموزش فروشندگی تلفن همراه
 • شرکت در کمیسیون فنی جهت تعمیرات تلفن همراه (صرفا برای متقاضیان پروانه کسب تعمیرات) 

2- ثبت نام تکمیلی

 • تشکیل پرونده و ارائه کلیه مدارک جهت درج در پرونده
 • ثبت درخواست متقاضی در سیستم اتحادیه  
 • صدور استعلام های (بهداشت، هویت، دارایی، شهرداری) ، فیش های واریزی و تعهدنامه محضری 
 • تشکیل پرونده اماکن و تسلیم پرونده توسط متقاضی به دفاتر پلیس 10+
 • ثبت نام در سایت ایرانیان اصناف توسط متقاضی و پرداخت اینترنتی 

3- صدور پروانه کسب

 • دریافت تمامی استعلام ها و تکمیل پرونده جهت صدور پروانه
 • تشکیل جلسه هیئت مدیره و بررسی نهایی پرونده جهت صدور پروانه
 • تشکیل جلسه تحویل پروانه و حضور متصدی در این جلسه به منظور اخذ پروانه کسب

تبلیغات