فارسی | العربیه | English
سه شنبه 12 اسفند 1399
شرایط عمومی و اختصاصی
شرایط عمومی:


1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2- همراه داشتن سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی و یا عادی و یا مبایعه نامه

3- گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم

4- حداقل سن خانم ها به منظور دریافت پروانه کسب 18 سال تمام  می باشد.

5- آخرین مدرک تحصیلی، حداقل سیکل

6- داشتن کاربری تجاری دائم برای واحد صنفی

7- صدور پروانه کسب برای افراد حقیقی و یا حقوقی با ارائه وکالت نامه ممنوع می باشد.

8- خرید و فروش پروانه کسب ممنوع می باشد.

9- تغییر محل کسب  مستلزم اخذ پروانه کسب جدید می باشد.

10- در صورت مفقود شدن پروانه کسب صدور المثنی برای مدت باقی مانده اعتبار پروانه کسب با

تحصیل شرایط لازم، بلامانع خواهد بود.

11- در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است.

12- صاحب پروانه کسب می تواند جهت اداره واحد صنفی خود اقدام به معرفی مباشر واجد

شرایط نماید.

شرایط اختصاصی :

1- جهت اخذ پروانه کسب در رسته تعمیرات تلفن همراه، صاحب پروانه کسب باید دارای گواهی

مهارت باشد و  یا مباشر تعمیرات معرفی گردد.

2- آخرین مدرک تحصیلی جهت اخذ پروانه کسب تعمیرات باید دیپلم باشد.

3- متراژ مغازه برای تعمیرات 6 متر و برای فروش حداقل 9 متر باشد. توضیحات تکمیلی و ادامه مطلب در سربرگ قوانین و مقررات

تبلیغات

# ما کرونا را شکست می دهیم.