فارسی | العربیه | English
پنجشنبه 29 شهريور 1397
مراحل اخذ پروانه کسب
مراحل اخذ پروانه کسب

1- پیش ثبت نام
 • تکمیل فرم درخواست صدور پروانه کسب توسط متقاضی
 • به همراه داشتن کلیه مدارک مورد نیاز
 • انجام بازرسی واحد صنفی توسط اتحادیه
 • شرکت در کمیسیون آموزش فروشندگی تلفن همراه
 • شرکت در کمیسیون فنی جهت تعمیرات تلفن همراه (صرفا برای متقاضیان پروانه کسب تعمیرات)

2- ثبت نام تکمیلی

 • تشکیل پرونده و ارائه کلیه مدارک جهت درج در پرونده
 • ثبت درخواست متقاضی در سیستم اتحادیه 
 • صدور استعلام های (بهداشت، هویت، دارایی) ، فیش های واریزی و تعهدنامه محضری
 • تشکیل پرونده اماکن و تسلیم پرونده توسط متقاضی به دفاتر پلیس 10+
 • ثبت نام در سایت ایرانیان اصناف توسط متقاضی و پرداخت اینترنتی

3- صدور پروانه کسب

 • دریافت تمامی استعلام ها و تکمیل پرونده جهت صدور پروانه
 • تشکیل جلسه هیئت مدیره و بررسی نهایی پرونده جهت صدور پروانه
 • تشکیل جلسه تحویل پروانه و حضور متصدی در این جلسه به منظور اخذ پروانه کسب

*توضیحات*

 حضور متصدی (متقاضی پروانه کسب)  در واحد صنفی الزامی می باشد در غیر اینصورت به هیچ عنوان پروانه کسب صادر نخواهد شد. بازرسی واحدهای صنفی به صورت دوره ای می باشد در صورتی که پروانه کسب برای متقاضی صادر شود ولی صاحب پروانه در واحد صنفی حضور نداشته باشد پروانه کسب توسط بازرس مصادره و جهت تعیین تکلیف به اتحادیه برگشت داده می شود. تبلیغات