فارسی | العربیه | English
جمعه 04 بهمن 1398

Enter Title

همکاران گرامی جهت ثبت نام و تشکیل پرونده صنفی فرم های زیر را دانلود و تکمیل نموده سپس با مدارک قید شده در سربرگ مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده به اتحادیه مراجعه نمایید .

1- فرم تعهد پولشویی.pdf    A5

2- فرم درخواست صدور پروانه کسب.pdf  A4

3- فرم تقاضانامه عضویت.pdf  A4

4- فرم تعهد نامه.pdf A5

5- فرم صحت مدارک.pdf A5

6- فرم تعهد دریافت پروانه کسب.pdf A5

7-تعهدنامه دارندگان اسناد عادی.pdf  A4

8- فرم تقاضانامه عضویت تغیرمکان.pdf  A4(تکمیل این فرم صرفا برای همکارانی است که قبلا پروانه کسب گرفته اند، همچنین علاوه بر تکمیل فرم شماره 8 توسط متقاضی تغیر مکان فرم های شماره 1، 5،4،2، 6 و 7 الزامی می باشد.)

تبلیغات