فارسی | العربیه | English
شنبه 28 فروردين 1400
کارت مباشرت
کارت مباشرت


مباشر به چه کسی اطلاق می شود؟

مباشر فردی است که از طرف متصدی به اتحادیه معرفی می شود که می تواند در حوزه عملکرد متصدی وارد شود. این کارت از طرف اتحادیه و بنا بر درخواست متصدی صادر می شود. مباشر، در حوزه صنفی تلفن همراه باید مرد باشد و همچنین داشتن کارت پایان خدمت الزامی است.

مباشر می تواند در دو حوزه فعالیت داشته باشد:

1- مباشر فروش

2- مباشر تعمیرات (داشتن گواهی مهارت الزامی است)


شرایط معرفی مباشر چیست؟

در صورتی متصدی می تواند اقدام به معرفی مباشر نماید که:

1- قبلا دارای پروانه کسب بوده و نمی خواهد آن را باطل کند.

2- متصدی شرایط دائم الحضور بودن در واحد صنفی خود را ندارد.

3- متصدی در صورت تمایل به فعالیت در رسته تعمیرات، می تواند مباشر تعمیرات که دارای

گواهی مهارت فنی حرفه ای در رسته تعمیرات تلفن همراه می باشد را معرفی نماید.
تبلیغات

# ما کرونا را شکست می دهیم.