فارسی | العربیه | English
شنبه 28 فروردين 1400

اهداف و خط مشی کمیسیون آموزش:

* نیاز سنجی، برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری دوره های آموزشی به منظور بالا بردن سطح آگاهی و دانش عمومی اعضای صنف در خصوص قوانین و مقررات صنفی کشور.

* برگزاری دوره های آموزشی به منظور بالا بردن میزان اطلاعات و مهارت فنی افراد صنفی فاقد صلاحیت صنفی و همچنین ارتقاء کارایی آنان (مهارت شغلی)

این کمیسیون از 5 نفر اعضا تشکیل شده است که به تایید هیات مدیره رسیده است:

1- رئیس کمیسیون: آقای صمد عباسی

2- نایب رئیس:آقای سعید حیدری

3- دبیر کمیسیون: آقای مصطفی زارع صفت

و دو نفر اعضاء : 1- آقای محمد باقر زارعیان                2-  خانم مرضیه زیبایی

تبلیغات

# ما کرونا را شکست می دهیم.